The KTV Girl

Ika duha na namong kita kay dili ko ka let go niya. Guwapa siya, sexy, attractive, nice, thoughtful and mostly especially, understanding to my needs.